alvarts hemsida

Hemsidan har under en längre tid varit ur funktion eller bristfällig, flera orsaker till problemet har funnits, beklagar detta. Föreningen har nu bytt leverantör och behåller sin domän.

Stort Tack till Jenny och Robert Warnestam som hjälpt föreningen och mig med flytten och fått sidan i funktion igen. Vi är alla glada och tacksamma för hjälpen, nu hopp om att den skall fungera som den är tänkt.

Gunilla Pontmark admin.