Jul och Nyårshälsning!

Vi önskar er alla en God och stämningsfull Jul och en mindre komplicerad värld 2021! Ljuset är på väg….

Alvart kf.

Alvart kf. som så många andra har ingen verksamhet i nuläget, ”håller i håller ut”

Tomtarna står nu vid motionsspåret vid Grövleplan Färjestaden

Målningen ovan gjord av Ann-Gret Fridström

”Den smala vägen vill ingen gå
den breda är för bred
jag väljer helst att gena”
(GP)